Layout Park 6 – Mặt bằng Vinhomes Central Park

Ngày đăng: 17/01/2022 05:25 PM

Thông tin tổng quan:

Số tầng: 50 tầng

Loại hình phát triển:

Thông tin kỹ thuật:

Năm khởi công: 2015

Năm bàn giao: 2017

ĐĂNG KÝ ĐI XEM DỰ ÁN THỰC TẾ

LAND VINHOMES

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để PKD xếp lịch sớm nhất cho quý khách

Liên hệ: 0903679936 Hoàng Thanh

 Mặt bằng và layout chi tiết:

 

 

Mặt bằng layout tòa The Park 6 tại Vinhomes Central Park

 

Layout điển hình tòa Park 6.

 

 

Mặt bằng layout tòa The Park 6 tầng 23 tại Vinhomes Central Park

 

Layout điển hình tòa Park 6 tầng 23.

 


 

Thông tin chi tiết layout P6A-01:

 

Layout căn hộ số 01 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-01.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 72,5 m2
– DT thông thuỷ: 67,5 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View:  Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6A-02:

 

Layout căn hộ số 02 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-02.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 52,7 m2
– DT thông thuỷ: 49,2 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View:  Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6A-03:

 

Layout căn hộ số 03 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-03.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 76,5 m2
– DT thông thuỷ: 69,7 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View:  Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6A-04:

 

Layout căn hộ số 04 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-04.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 123,7 m2
– DT thông thuỷ: 116,2 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6A-05:

 

Layout căn hộ số 05 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-05.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 85,7 m2
– DT thông thuỷ: 79,9 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6A-06:

 

Layout căn hộ số 06 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-06.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 77,3 m2
– DT thông thuỷ: 72,8 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6A-07:

 

Layout căn hộ số 07 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-07.

– 4PN, 3WC, 2 ban công
– DT tim tường: 154,5 m2
– DT thông thuỷ: 147,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công phòng khách: Bắc (lệch ít về Tây Bắc)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6A-08:

– 3PN, 3WC, 1 ban công 
– DT tim tường: 114,4 m2
– DT thông thuỷ: 107,1 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc) 
– Hướng ban công: Bắc (lệch ít về Tây Bắc)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 

Layout căn hộ số 08 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-08.

 

 

Layout căn hộ 08A và 08B tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-08A và P6A-08B

– P6A-08A: Studio
– P6A-08B: 2PN 2WC

 Thông tin chi tiết layout P6A-09:

 

Layout căn hộ số 09 tòa The Park 6A - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6A-09.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 82,4 m2
– DT thông thuỷ: 77,1 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc) 
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View:  Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6B-01:

 

Layout căn hộ số 01 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-01.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,7 m2
– DT thông thuỷ: 75,5 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc) 
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View: Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6B-02:

 

Layout căn hộ số 02 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-02.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 52,7 m2
– DT thông thuỷ: 49,3 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc) 
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View: Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6B-03:

 

Layout căn hộ số 03 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-03.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 76 m2
– DT thông thuỷ: 69,7 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View: Thành phố*

 Thông tin chi tiết layout P6B-04:

 

Layout căn hộ số 04 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-04.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 123,7 m2
– DT thông thuỷ: 116,3 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)  
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6B-05:

 

Layout căn hộ số 05 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số P6B-05.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 78,2 m2
– DT thông thuỷ: 73,1 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6B-06:

 

Layout căn hộ số 06 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-06.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,4 m2
– DT thông thuỷ: 79,2 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– View:  Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6B-07:

 

Layout căn hộ số 07 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-07.

– 4PN, 3WC, 1 ban công
– DT tim tường: 139,3 m2
– DT thông thuỷ: 131,9 m2
– Hướng cửa: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– Hướng ban công: Nam (lệch ít về Đông Nam)
– View: Nội khu, sông*, công viên*

 Thông tin chi tiết layout P6B-08:

– 3PN, 3WC, 1 ban công
– DT tim tường: 114,4 m2
– DT thông thuỷ: 107,5 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Nam (lệch ít về Đông Nam)
– View: Thàh phố

Layout căn hộ số 08 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-08.

 

 

Layout căn hộ 08A và 08B tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-08A và P6B-08B.

– Căn hộ P6B-08A: Studio
– Căn hộ P6B-08B: 2PN 2WC

 Thông tin chi tiết layout P6B-09:

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 74,4 m2
– DT thông thuỷ: 69,2 m2
– Hướng cửa: Đông (lệch ít về Đông Bắc)
– Hướng ban công: Tây (lệch ít về Tây Nam)
– View: Thành phố

Layout căn hộ số 09 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-09.

 

 

Layout căn hộ số 09 tầng 23 tòa The Park 6B - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ P6B-23.09.

ĐĂNG KÝ ĐI XEM DỰ ÁN THỰC TẾ

LAND VINHOMES

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để PKD xếp lịch sớm nhất cho quý khách

Liên hệ: 0903679936 Hoàng Thanh

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline