Layout Landmark Plus – Mặt bằng Vinhomes Central Park

Ngày đăng: 17/01/2022 05:49 PM

Thông tin tổng quan:

Số tầng: 50 tầng

Loại hình phát triển:

Thông tin kỹ thuật:

Thời gian bàn giao: Tháng 6/2018

ĐĂNG KÝ ĐI XEM DỰ ÁN THỰC TẾ

LAND VINHOMES

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để PKD xếp lịch sớm nhất cho quý khách

Liên hệ: 0903679936 Hoàng Thanh

 Mặt bằng và layout chi tiết:

 

 

Mặt bằng layout tòa Landmark Plus tại Vinhomes Central Park

 

Layout điển hình tòa Landmark Plus.

 


 

Thông tin chi tiết layout LP-01:

 

Layout căn hộ 01 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 01.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,8 m2
– DT thông thuỷ: 74 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-02:

 

Layout căn hộ 02 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 02.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 84,4 m2
– DT thông thuỷ: 76,5 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-03:

 

Layout căn hộ 03 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 03.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 51,4 m2
– DT thông thuỷ: 46,8 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 
– Hướng ban công: Tây Bắc
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-04:

 

Layout căn hộ 04 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 04.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,1 m2
– DT thông thuỷ: 72,6 m2
– Hướng cửa: Tây Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-05:

 

Layout căn hộ 05 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 05.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 79,2 m2
– DT thông thuỷ: 72,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-06:

 

Layout căn hộ 06 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 06.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 79,2 m2
– DT thông thuỷ: 72,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-07:

 

Layout căn hộ 07 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 07.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53 m2
– DT thông thuỷ: 48,6 m2
– Hướng cửa: Tây Nam
– Hướng ban công: Đông Bắc
– View: Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-08:

 

Layout căn hộ 08 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 08.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 82,1 m2
– DT thông thuỷ: 74,6 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 
– Hướng ban công: Tây Bắc
– View: Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-09:

 

Layout căn hộ 09 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 09.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 76 m2
– DT thông thuỷ: 69,9 m2
– Hướng cửa: Đông Nam 
– Hướng ban công: Tây Bắc
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-10:

 

Layout căn hộ 10 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 10.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 86,8 m2
– DT thông thuỷ: 78,7 m2
– Hướng cửa: Tây Nam 
– Hướng ban công: Tây Bắc
– View: Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-11:

 

Layout căn hộ 11 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 11.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 57,2 m2
– DT thông thuỷ: 52,4 m2
– Hướng cửa: Tây Nam 
– Hướng ban công: Đông Bắc
– View: Nội khu

 Thông tin chi tiết layout LP-12:

 

Layout căn hộ 12 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 12.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 110,5 m2
– DT thông thuỷ: 102,7 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc 
– Hướng ban công: Đông Nam
– View: Nội khu

 Thông tin chi tiết layout LP-12A:

 

Layout căn hộ 12A tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 12A.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 54,1 m2
– DT thông thuỷ: 49,1 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc  
– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 Thông tin chi tiết layout LP-12B:

 

Layout căn hộ 12B tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 12B.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 77,2 m2
– DT thông thuỷ: 70,9 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc 
– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 Thông tin chi tiết layout LP-15:

 

Layout căn hộ 15 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 15.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 55,2 m2
– DT thông thuỷ: 50,6 m2
– Hướng cửa: Tây Bắc
– Hướng ban công: Đông Nam
– View:  Nội khu

 Thông tin chi tiết layout LP-16:

 

Layout căn hộ 16 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 16.

– 3PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 108,2 m2
– DT thông thuỷ: 100,9 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Đông Nam
– View: Nội khu, thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-17:

 

Layout căn hộ 17 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 17.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,4 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View: Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-18:

 

Layout căn hộ 18 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 18.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,7 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View: Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-19:

 

Layout căn hộ 19 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 19.

– 1PN, 1WC, 1 ban công
– DT tim tường: 53,8 m2
– DT thông thuỷ: 48,7 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

 Thông tin chi tiết layout LP-20:

 

Layout căn hộ 20 tòa The Landmark Plus - Mặt bằng Vinhomes Central Park

 

Layout căn hộ số 20.

– 2PN, 2WC, 1 ban công
– DT tim tường: 80,8 m2
– DT thông thuỷ: 74 m2
– Hướng cửa: Đông Bắc
– Hướng ban công: Tây Nam
– View:  Thành phố

ĐĂNG KÝ ĐI XEM DỰ ÁN THỰC TẾ

LAND VINHOMES

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để PKD xếp lịch sớm nhất cho quý khách

Liên hệ: 0903679936 Hoàng Thanh

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline