Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM

Ngày đăng: 13/03/2022 01:55 PM

Quy hoạch sử dụng đất quận phường 25 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận Bình Thạnh, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Phường 25 có diện tích quy hoạch 183,10 ha. Vị trí quy hoạch cụ thể của phường 25 quận Bình Thạnh như sau: phía Đông và Đông Bắc giáp sông Sài Gòn, phía Tây và Tây Bắc giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phía Nam giáp đường Điện Biên Phủ, phía Bắc giáp kinh Thanh Đa.

 Theo quyết định số 5337/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 25, quận Bình Thạnh ngày 26 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban nhân dân TP HCM, phường 25 được lập quy hoạch là khu nhà ở kết hợp với thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong đó chức năng ở chiếm phần lớn diện tích (94,67 ha tương đương 68,72% diện tích đơn vị ở, do đặc thù khu vực quy hoạch là khu nhà ở hiện hữu, mật độ dân cư cao, quỹ đất dành cho các công trình công cộng hạn chế).

 Quy hoạch sử dụng đất quận phường 25 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận Bình Thạnh; bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường 25 thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 1.

Phường 25 quận Bình Thạnh trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường 25 quận Bình Thạnh thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường 25 quận Bình Thạnh thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline